תיירות חינוכית

 

במרכז מברהטיי מתקיימות סדנאות ייחודיות הפונות לאנשי מקצוע, מחנכים,

תלמידים ותנועות נוער.

הסדנאות עוסקות בערכים ובעוצמה בין - תרבותית.