סל קליטה

 

תהליכי הקליטה בארץ מזמנים אתגרים ודילמות.

ימי העיון במברהטיי מסייעים לאנשי המקצוע, להבין לעומק

את התרבות ממנה מגיעים עולי אתיופיה.

הבנה הינה כלי חשוב ליצירת גשר בין תרבותי.