סדנאות

סל קליטה

 

תהליכי הקליטה בארץ מזמנים אתגרים ודילמות.

ימי העיון במברהטיי מסייעים לאנשי המקצוע, להבין לעומק

את התרבות ממנה מגיעים עולי אתיופיה.

הבנה הינה כלי חשוב ליצירת גשר בין תרבותי.