סדנאות

מנהיגות מהי?

 

היכן טמון כוחם של מנהיגי יהדות אתיופיה וכיצד יכול כוח רצון להפוך 

כל אמונה לחלום מתגשם ? 

דרך התנסות חווייתית נלמד להצמיח ולפתח את המנהיג החבוי בכל אחד.