סדנאות

מילדות לבגרות

סדנה לבני / בנות המצווה .  

סדנה זו, עוסקת במעברים בין מעגלי החיים, דרך טקסי הבגרות

המיוחדים ליהודי אתיופיה.