סדנאות

אימהות

 

שילוב בין הרצאה לפעילות חוויתית העוסקת באישה ושמה את הנשיות, 

את ההריון והלידה במרכז המעגל. 

כאן מותר לדבר על הכל ! 

חופשיות המתאפשרת רק בין נשים.