סדנאות

מעגלי נשים

 

האישה היא יוצרת מטבעה !

היא רוקמת וטווה חלומות ונתברכה להרות, ללדת ולהעניק חיים. 

מעגלי הנשים שלנו חופשים את כוחה ועוצמתה של האישה היהודיה באתיופיה

ודרכה את עוצמתך שלך.

במעגלי הנשים של מברהטיי , אנו מספקים מפגש מרתק אל עולם הנשים באתיופיה  

ועוסקים בדרך שבה ניתן להפוך את חלומותינו לאריג משובח של ערכים ועוצמה.